Ga naar de mobiele website
^ Top

Geen waterzuiveringsinstallatie stort OB&D

SCHEPENCOLLEGE GEEFT NEGATIEF ADVIES VOOR AANVRAAG MILIEUVERGUNNING

Het Ronsese schepencollege gaf een negatief advies voor de milieuvergunningsaanvraag die het West-Vlaamse afvalverwerkend bedrijf OB&D indiende voor de installatie van een waterzuiveringsinstallatie, in het ondertussen al beruchte stort aan de Schorissebaan in Louise-Marie.

OB&D stortte daar, tot de Raad van State de vergunning opschortte in 2015, niet-reinigbare gronden."Binnen het schepencollege waren we het er unaniem over eens om die aanvraag voor die kleine waterzuiveringsinstallatie negatief te adviseren", zegt schepen Jan Foulon.


OB&D diende evenwel het water, dat zich rond het al gestorte niet-reinigbare vormt, af te voeren.


Met de waterzuiveringsinstallatie kunnen ze dan het water lozen in de Pauwelsbeek.

Schadelijke restanten

"Tot nu toe was OB&D verplicht om het 'percolaatwater' of het water rond die afvalputten zelf af te voeren", zegt schepen Jan Foulon. "Daarom dienden ze de nieuwe milieuvergunningsaanvraag in. Binnen het schepencollege hebben we dan ook een duidelijk standpunt ingenomen. Vergeet niet dat het toch over een tamelijk serieuze hoeveelheid water gaat. Zo'n 2 tot 3 m³ per uur. We willen met ons negatief advies een duidelijk signaal geven dat dit niet kan voor een toch al kwetsbaar gebied dat in en rond het Muziekbos is gelegen. Die overvloed aan water kunnen de beken in de buurt duidelijk niet aan." Ook de gemeente Maarkedal, die evenwel geen advies moest geven, had het Ronsese schepencollege gevraagd om negatief te adviseren. "We zijn daar natuurlijk ook op ingegaan, want een aantal beken in het stroomgebied van de Pauwelsbeek stromen door Maarkedal", vervolgt schepen Foulon.

Duidelijk standpunt

"Het mag dan wel 'gezuiverd' zijn, maar men weet toch nooit dat er nog schadelijke restanten in het water achterblijven." Ook eerder al had de stad Ronse een negatief advies gegeven voor de milieuvergunning voor het storten van de niet-reinigbare grond Het zal uiteindelijk de bestendige deputatie zijn, die de aangevraagde milieuvergunning moet toekennen. Ook het actiecomité 'Voor een leefbaar Louise-Marie' had er ook al op aangedrongen dat de stad Ronse een duidelijk standpunt zou innemen en een negatief advies zou uitbrengen. Wat uiteindelijk is gebeurd.Heb je even?

Sluiten

Wij zijn erg benieuwd naar je eerste indruk van de nieuwe HLN website. Heb je een minuutje tijd om enkele vragen te beantwoorden?

Meld een bug