Centraal onthaal moet stadhuis efficiënter maken

Het stadhuis van Ronse krijgt na de zomer een centrale balie waar inwoners zich kunnen aanmelden wanneer ze willen langsgaan bij de administratieve diensten.

Er zal ook een wachtruimte komen waar inwoners op een aangename manier hun beurt kunnen afwachten.


Vandaag kan je wel terecht bij het loket aan de ingang, maar eens dat punt voorbij hebben veel mensen moeite om de juiste diensten te vinden. "Met een centraal onthaal zullen we de mensen efficiënter kunnen doorverwijzen. Ze zullen dan bijvoorbeeld niet meer opeengepakt in de smalle gang van de dienst Bevolking moeten wachten, maar worden via een systeem in de wachtruimte op de hoogte gebracht wanneer het hun beurt is", legt schepen van Interne Organisatie Brigitte Vanhoutte (N-VA) uit.

Verhuizen

Het meubilair en de nieuwe systemen die nodig zijn voor het centrale onthaal zullen over enkele jaren mee verhuizen naar het nieuw administratief centrum in de Peperstraat. Dat wil de stad in de volgende legislatuur realiseren. (LDO)