Zorgbedrijf Roeselare steunt Elim

Foto Joke Couvreur

Naar jaarlijkse gewoonte heeft Zorgbedrijf Roeselare in het begin van het nieuwe jaar een bedrag van 1.000 euro aan een goed doel geschonken. Dit jaar is dat de vzw Elim. Die vzw is een vereniging die zich belangeloos inzet voor vluchtelingen en asielzoekers. Ten gevolge van de grote vluchtelingentoeloop de laatste jaren ligt de nadruk op het onthaal en het organiseren van activiteiten om die mensen te ondersteunen, te begeleiden en te integreren in onze samenleving. Daarnaast wil de vzw multicultureel en gastvrij samenleven in de regio Roeselare bevorderen.


(CDR)