Werken ring rond Rumbeke van start

SPOORWEG AAN SINT-PETRUS EN PAULUSSTRAAT MEER DAN DRIE MAANDEN TOE

Links van het spoor zijn de werken gestart. Rechts zal de doortrekking van de Zeger Maelfaitstraat gebeuren.
Joke Couvreur Links van het spoor zijn de werken gestart. Rechts zal de doortrekking van de Zeger Maelfaitstraat gebeuren.
De werken voor de realisatie van de 'ring rond Rumbeke' zijn eindelijk gestart. Tegen eind dit jaar wordt de Zeger Maelfaitstraat doorgetrokken. Hierdoor kan al het zware en doorgaand verkeer uit het centrum worden geweerd. Het fietspad van de Guido Gezellelaan wordt verlengd, maar voor het zover is, wordt het nog even tanden bijten. De spooroverweg aan de Sint-Petrus en Paulusstraat wordt door de werken van 11 september tot 22 december immers afgesloten voor alle verkeer.

Om een mobiliteitsknoop te ontwarren, moet Rumbeke de komende maanden eerst wat extra verkeersproblemen doorstaan. Nu is het vaak aanschuiven in de Sint-Petrus en Paulusstraat, omdat zowel doorgaand als gewoon verkeer, net als zwaar verkeer, dwars door het centrum moet. De stad is nochtans al meer dan een decennium eigenaar van de gronden, die de oplossing vormen voor het probleem. Deze week zijn de werken dan toch eindelijk gestart om de Zeger Maelfaitstraat langs de spoorweg door te trekken tot aan de Sint-Petrus en Paulusstraat, een missing link die het centrum moet ontlasten.


"Daarenboven wordt het een vlotte ontsluiting voor de vele woonwijken langs de Izegemsestraat, zoals het Lekkensgoed", weet schepen van Openbare Werken Griet Coppé (CD&V).


"Waar de Zeger Maelfait- en de Sint-Petrus en Paulusstraat elkaar kruisen, aan de spooroverweg, komt een kruispunt met verkeerslichten. Detectielussen tellen het aantal passerende voertuigen en regelen zo de verkeerslichten. Bussen en fietsers krijgen ook voorrang. Het fietspad van de Zeger Maelfaitstraat wordt doorgetrokken tot dat in de Guido Gezellelaan. Om het autoverkeer in de Zeger Maelfaitstraat te remmen, hebben we een wegversmalling en -verhoging voorzien."


De doortrekking van de rijweg en het fietspad zullen het verkeer niet echt hinderen. Voor de inrichting van het kruispunt moet de spoorweg wel volledig worden afgesloten voor alle verkeer, en dat van 11 september tot maximaal 22 december. In die periode kunnen automobilisten en fietsers dus tijdelijk niet meer via de Mandellaan van en naar Rumbeke rijden. Dat kunnen ze wel via de Trakelweg, de Herdersstraat en de Guido Gezellelaan of de Rumbeeksesteenweg. Terwijl de overweg dicht is, zal spoorwegbeheerder Infrabel deze ook vernieuwen.

Werfkrantje

"Het wordt een vervelende periode. Ik had eigenlijk ook niet verwacht dat de overweg zolang dicht zou moeten", geeft schepen Coppé toe. "Maar de werken moeten veilig kunnen verlopen. We zetten alles op alles om de omgeving zo goed mogelijk te informeren en hebben voor de allereerste keer zelfs een uitvoerig werfkrantje bedeeld. Indien nodig komt er een vervolg. We moeten nu even door de zure appel heen bijten om er straks de vruchten van te kunnen plukken. De werken zullen echt een meerwaarde zijn voor het Rumbeekse centrum."


In het verleden liet de stad al meermaals verstaan voorstander te zijn van een ondertunneling van de betrokken spooroverweg. "Infrabel heeft hier nu geen geld voor", weet Coppé. "Toch zijn er nog steeds overlegmomenten. Intern werken we verder aan deze plannen om ze op termijn effectief uit te voeren.