Vier ingrepen voor vlotter en veiliger verkeer aan Sterrebos

Om vlotter en veiliger verkeer in de omgeving van het Sterrebos te garanderen, staan tal van ingrepen op stapel.

Begin juni starten werken die moeten zorgen voor minder files in de Moorseelsesteenweg en die sluipverkeer door de Kaasterwijk weren. Het kruispunt van de Moorseelsesteenweg met de Rijksweg wordt aangepakt. "De stad investeert 300.000 euro om tussen de Sterrebosdreef, de Graaf de Limburg Stirumlaan en de Ring gronden te verwerven om een langere voorsorteerstrook en een fietspad langs beide zijden van de rijweg te creëren", klinkt het. "Tussen 4 en 25 juni vinden voorbereidende werken plaats. Van 2 tot 2 juli wordt gewerkt aan de kant van de Sterrebosdreef en na het bouwverlof (dat eindigt op 14 september) aan de kant van de Graaf de Limburg Stirumlaan. Het verkeer wordt omgeleid via de Rijksweg, Meensesteenweg en Bornstraat."


Nog op 4 juni start de aanleg van een rotonde met ventweg op de Koestraat. Die wordt gefinancierd door Top Motors en De Steenoven en moet de nieuwe garage van Top Motors en de te ontwikkelen KMO-zone ontsluiten. De rotonde moet klaar zijn tegen het bouwverlof. Nadien wordt tegen eind augustus de ventweg gerealiseerd. De Oekense- en Maria's Lindestraat zullen dienen als omleiding.


Zodra de ventweg klaar is, wordt de Kaasterstraat op het einde onderbroken zodat er geen sluipverkeer van Top Motors de Kaasterwijk in kan. In november volgt tot slot nog een onderbreking van de Maria's Lindestraat om te voorkomen dat er verkeer via de de wijk naar de Rijksweg wil.


(CDR)