Vergunning voor 10 hectare groot serrecomplex

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft een omgevingsvergunning aan de bvba Tomco verleend.


Tomco zal in de Veldbosstraat in Roeselare een aaneengesloten serrecomplex van 10 hectare voor de teelt van tomaten realiseren. Het geheel komt er in de zone aan de verbrandingsoven van Mirom die tien jaar geleden voorzien werd. Door het verlenen van deze vergunning is er nu een eerste concrete invulling. Bij het serrecomplex komen een aantal bijhorende gebouwen, onder andere voor het sorteren van de tomaten, voor water- en energievoorzieningen en als verblijf voor seizoenarbeiders. Tijdens het openbaar onderzoek werden vijf bezwaren ingediend. De plannen werden daarom op een aantal vlakken bijgesteld en aangepast. Zo werd de serre opgeschoven naar het noorden om de afstand tot de perceelgrenzen te vergroten. De verkeersbewegingen voor het gebied zullen in hoofdzaak plaatsvinden langs de nieuwe, nog aan te leggen, noordelijke ontsluitingsweg, die via de Oostnieuwkerksesteenweg aansluiting geeft op de R32. Hierdoor worden de aan- en afvoerbewegingen naar deze site langs het nieuwe tracé, welke uitgeeft op de Roeselaarsestraat, gecentraliseerd vooraan het bedrijf. Op die manier worden de omwonenden maximaal ontlast. (CDR)