Van zorgenkind tot groene ader

BEWONERS HET GROENPARK WILLEN COLLIEVIJVERBEEK 'UPGRADEN'

Thierry Bouckenooghe van het Wijkcomité met vrouw Hilde en kleinkinderen Sam en Aaron bij de beek.
Foto Couvreur Thierry Bouckenooghe van het Wijkcomité met vrouw Hilde en kleinkinderen Sam en Aaron bij de beek.
Oorzaak van wateroverlast en geurhinder, de Collievijverbeek is een doorn in het oog van de bewoners van Het Groenpark. Maar in plaats van de beek uit te spuwen, omarmt het wijkcomité deze. Via het project Collievlinderpad willen ze de beek en het pad tegen eind 2019 omvormen tot een groene ader door de wijk.

Het Groenpark kiest er bewust voor om geen klaagzang te houden maar de handen uit de mouwen te steken. Zelf willen ze de triestige passage van de Collievijverbeek door de wijk aanpakken. "We startten vorig jaar met een rondvraag in de wijk om te weten te komen hoe de buurt tegenover de beek staat", vertelt Thierry Bouckenooghe van het wijkcomité. "Deze is niet alleen de boosdoener inzake de veelvuldige wateroverlast, maar men ziet ze ook als oorzaak van geurhinder, broeinest voor ratten, moeilijk te onderhouden en als onveilig voor fietsers en voetgangers doordat de oever her en der verzakt, wat gevolgen heeft voor het pad ernaast. Daarnaast vroegen we ook hoe de beek er idealiter zou uitzien."


Met al die input ging het comité aan de slag om zelf een oplossing te vinden voor het zorgenkind dat de Collievijverbeek is. Eindresultaat is het project Collievlinderbeek dat ze aftoetsten bij de buurt en Natuurpunt en tegen eind 2019 willen realiseren.

Vlinders

"De natuurlijke biotoop van heel wat vlinders staat onder druk dus gaan wij voor een beek die overloopt van bloemen", doet Thierry het plan uit de doeken. "De creatie en het onderhoud ervan moet het sociaal contact over de generaties heen versterken. De groenzone aan de Meelbessenstraat willen we omvormen tot ontmoetingsplek. Nu al pauzeren veel mensen van de buurt, maar ook passanten en revaliderende patiënten van AZ Delta hier tijdens hun wandeling. Via een educatieve inbreng, via een infobord, hinkelpaden, een vlinderspel, een digitale infofolder,..., hopen we de liefde voor de natuur en vlinders in het bijzonder te stimuleren en ook cultuur moet z'n plek krijgen via kunstwerken maar ook luisterpalen met poëzie en muziek. Voor de realisatie hopen we op verschillende bondgenoten. We startten al verkennende gesprekken met BuSO Sint-Idesbald, het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut (VABI) en de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP)."

Subsidie

De beek zomaar transformeren kan niet. Die is een gedeelde bevoegdheid van de stad en de provincie. "Ook met hen zaten we al samen. Voor we zelf kunnen starten, moeten zij enkele noodzakelijke werken uitvoeren om de veiligheid te verhogen."


Dat het initiatief in goede aarde valt, is zeker. Het Collievlinderpad krijgt via het reglement Wijk in Actie een subsidie van 1.000 euro van de stad.