Vakbondsactie tegen agressie in OC Sint-Idesbald

Aan de hoofdingang van Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald aan De Zilten wordt vanochtend een stakingspiket opgezet om het personeel te informeren. De ACV-centrale LBC-NVK zal er samen met de onderwijsbonden COV en COC aan de alarmbel trekken. Voor hen moet er een einde komen aan de stijgende problematiek van agressie ten aanzien van opvoeders, leerkrachten, busbegeleiders,... "Al te vaak dienen jongeren in te grote, complexe groepen te verblijven met te weinig begeleiders, met agressie tot gevolg", zegt Piet Van De Walle, vakbondssecretars van LBC-NVK. "Collega's vallen uit en zetten de verdere werking van de leefgroep, de klas en collega's onder druk. Wij zeggen aan de overheid dat wij kleinschaliger willen werken met kleinere leefgroepen, kleinere klassen én met voldoende collega's in een aangepaste infrastructuur. Het is de enige manier om agressie en gedragsproblemen bij onze leerlingen en bewoners degelijk en preventief aan te pakken. Het is ook de enige manier om goede zorg te kunnen verlenen aan de meest kwetsbare bewoners." (CDR)