Vakbonden voeren actie rond agressieproblematiek

De vakbondsleden wilden de agressie tegen opvoeders, leerkrachten en busbegeleiders onder de aandacht brengen.
Foto Couvreur De vakbondsleden wilden de agressie tegen opvoeders, leerkrachten en busbegeleiders onder de aandacht brengen.
Vakbond LBC-NVK voerde gisteren actie aan Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald. Dat deed ze om meer aandacht te vragen voor de stijgende agressie ten aanzien van opvoeders, leerkrachten en busbegeleiders.

Sint-Idesbald biedt in haar minderjarigenwerking verblijf, dagopvang en ambulante begeleiding aan kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis of gedrags- en emotionele stoornissen. "Er is al geruime tijd een grote bezorgdheid bij het personeel rond de toename van ernstige agressie-incidenten bij leerlingen en bewoners", vertelt vakbondssecretaris Piet Van De Walle. "Het onrustwekkend stijgende aantal incidenten in dergelijke centra in het algemeen hebben grote impact op het personeel, maar evenzeer op de eigen leerlingen en de bewoners. Meer dan de helft van de arbeidsongevallen bij het personeel, vindt zijn oorzaak in agressie en/of geweld. Daarom zijn we een informatie- en sensibiliseringsactie voor het personeel gestart, maar die grijpen we ook meteen aan met een duidelijke eis naar voldoende middelen en voldoende personeelsomkadering. Wij stellen duidelijk naar de overheid dat wij kleinschaliger willen werken met kleinere leefgroepen, kleinere klassen én met voldoende collega's en dit in een aangepaste infrastructuur." De vakbond houdt nog het hele voorjaar dergelijke acties over heel Vlaanderen. (VDI)