Unizo pleit voor vervollediging Tieltse ring en aanpak E403

De E403 raakt stilaan verzadigd.
Hans Verbeke De E403 raakt stilaan verzadigd.
De mobiliteit in West-Vlaanderen staat onder druk volgens Unizo. In De Mandelstreek moet vooral de E403 en de vervollediging van de ring rond Tielt snel worden aangepakt oordeelt de ondernemersorganisatie.

Volgens Unizo wordt de West-Vlaming meer en meer geconfronteerd met langere files op onze snelwegen, gewestwegen en gemeentewegen, een openbaar vervoer dat er maar niet in slaagt zichzelf als betrouwbare partner op te werpen en onveilige situaties voor voetgangers en fietsers. “De situatie in West-Vlaanderen is momenteel ernstig, maar niet hopeloos. Bepaalde regio’s slibben al dicht, maar we kunnen een verdere escalatie in onze provincie nog vermijden” stelt Wouter Blomme, directeur van UNIZO West-Vlaanderen. “Daarom stellen we op korte termijn drie concrete acties voor: de autosnelweg rond de E403, de R8 en de ring rond Diksmuide en Tielt dienen prioritair aangepakt te worden. Dankzij deze duidelijke doelstellingen kunnen ondernemers zich binnen een transparant kader ten gronde voorbereiden op de toekomst. Op middellange termijn moeten we naar een vervoerssysteem waarbij de gebruiker de nodige stimuli krijgt om via slimme systemen de meest wenselijke vervoersmiddelen te kiezen én combineren.”

Specifiek voor de Mandelstreek legt Unizo-West-Vlaanderen haar vergrootglas op de problemen rond de E403 en de Tieltse ring. Inzake de E403 die stilaan verzadigd raakt willen ze, alvorens de kaart te trekken van een derde rijvak tussen Roeselare en Brugge, een grondige studie naar de kostprijs, het mogelijke aanzuigeffect voor extra verkeer dat dit zal genereren en informatie omtrent volwaardige alternatieven voor de as Kortrijk-Brugge. Ze pleiten er ook voor dat de aanleg van de verbindingsweg tussen de Pittemsesteenweg en Meulebeeksesteenweg in Tielt, de ontbrekende schakel om de Zuidderring te vervolledigen, direct na de verkiezingen op de agenda gezet moet worden. Tot slot staat ook betere ontsluiting van de Westhoek, door onder meer het realiseren van een rechtstreekse treinverbinding vanuit Ieper naar Brugge en Roeselare, op de planning van Unizo.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


Video