Uitbreiding voor Krommebeekbos

Deze winter wordt bijna vijf hectare bos aangeplant voor de aanleg van het Krommebeekbos en de inrichting van wegenis in het Bergmolenbos zal dit jaar gebeuren. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger en Izegems burgemeester Bert Maertens (N-VA) in antwoord op een parlementaire vraag aan minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). "Het Bergmolenbos werd vorige winter 6,4 hectare groter. De beplanting in het Krommebeekbos was op vraag van de stad Roeselare uitgesteld tot het najaar. Dit om plantacties beter te kunnen organiseren. Minister Schauvliege bevestigde me nu dat er deze winter 4,8 hectare in het Krommebeekbos bebost zal worden", verduidelijkt Bert Maertens. "Het verontrust me wel dat er vorig jaar geen aankoopakten verleden zijn voor het Bergmolen- of het Krommebeekbos. Meer bos in onze regio is een absolute must. We moeten daar dringend werk van maken." Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wil ook de toegankelijkheid van de twee stadsrandbossen verbeteren. "Dit omvat onder meer het graven van grachten, de aanleg van poelen, het ophogen en profileren van wandelpaden, het oplossen van de afwateringsproblematiek en het afbreken van een loods. Het bestek voor de aanleg van wegenis en grondwerken in het Bergmolenbos is aanbesteed." (CDR)