Stad zet jeeps in voor waterbeheersing

De stad heeft twee jeeps aangekocht om het actieplan waterbeheersing nog beter te kunnen uitvoeren. Sluiswachters kunnen dankzij de uitgeruste voertuigen alle zones tijdens wateroverlast bereiken en zandzakken leveren. Eind mei 2016 werd Roeselare geteisterd door wateroverlast. Nu worden in een versneld investeringsprograma de waterbeheersingswerken uitgerold en uitgevoerd, waaronder de aankoop van de twee voertuigen. Er werd ook geopteerd voor een enkele cabine zodat er een lange laadvloer is. Daardoor kunnen twee bakken met zandzakken na elkaar geplaatst en vervoerd worden. Daarnaast zullen de jeeps voorzien worden van een snorkel en ook ingezet worden voor rattenbestrijding. Het stadsbestuur wil ook twee pompen aankopen om op kritieke plaatsen in te zetten bij dreigende wateroverlast. Ook hier hebben de jeeps een belangrijke opdracht. Ze moeten de pompen naar verschillende locaties transporteren met een aanhangwagen. De stad kocht ook een boot aan om de Grote Bassin te onderhouden en groeiende exoten, zoals de waternavel, te bestrijden. De boot wordt ingezet om de sluizen te bereiken voor onderhoud of bij problemen. (VDI)