Stad zet drie keer zoveel gemeenschapswachten in

Het aantal gemeenschapswachten actief op Roeselaars grondgebied is verdrievoudigd van twee naar zes. Zij hebben voortaan hun vaste stek in de wijkantenne langs de Ardooisesteenweg 6, waar ze samen met onder meer de consulent (de)radicalisering en de publiekswerker drugs de voelsprieten van de buurt vormen.

Sinds 2014 heeft stad Roeselare twee gemeenschapswachten, herkenbaar aan de paarse tenue, in dienst. Zij worden ingezet voor veiligheids- en preventieopdrachten, toezicht bij evenementen, signaleren van overlast,... Kortom het veiligheidsgevoel bij de burgers verhogen. Net om die veiligheid te verhogen wordt de bestaande equipe van stadswachten uitgebreid met vier extra gemeenschapswachten die, veelal te voet, actief zijn in heel de stad en de deelgemeenten. "De gemeenschapswachten zijn geen verbiedende maar verbindende mensen. Ze zijn er niet om boetes uit te schrijven, maar fungeren als voelsprieten van de buurt", zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V).


De gemeenschapswachten zijn voortaan terug te vinden in de wijkantenne. Die is te vinden langs de Ardooisesteenweg 6, vlak bij het busstation, waar vroeger een interimkantoor en ziekenfonds gevestigd waren.

Origineel concept

"We kiezen hier in het hart van de stad voor een vrij uniek en origineel concept", gaat de burgemeester verder. "Naast de gemeenschapswachten kunnen ook medewerkers van de dienst 'Samenleven', zoals de gebiedswerkers, de publiekswerker criminaliteit en veiligheid, de publiekswerker drugs en de consulent (de)radicalisering hier aan de slag op flexibele werkplekken. Ook de wijkagent en het flexteam van de politiepost Roeselare kunnen hier terecht voor administratie of op afspraak mensen te ontvangen. Er is geen loketfunctie. Door dit alles te koppelen kiezen we voor een oplossingsgerichte aanpak van buurtproblemen. Na enkele maanden willen we de wijkantenne evalueren om vervolgens misschien ook wel een antenne in andere buurten in te planten." (CDR)