Stad telt steeds meer spijbelaars

Het spijbelgedrag in Roeselare stijgt. Dat blijkt uit een antwoord van het college van burgemeester en schepenen op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-raadslid Filip Deforche. "Het college gaf toe dat we 'in Roeselare voornamelijk een stijging van problematische afwezigheden (meer dan 30 halve dagen) in het deeltijds beroeps secundair onderwijs' hebben", zegt Deforche.

"Minder sociale uitkeringen"

"Zo stijgt het aantal problematische afwezigheden in het Buitengewoon Secundair Onderwijs van 9,4% naar 12,5% (van 2013-2014 naar 2015-2016). Vooral in het Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs is de stijging onrustwekkend te noemen: van 27,7% in 2013-2014 naar 37,5% in 2016-2017. Maar het college weigert cijfers op basis van thuistaal of etnische achtergrond bekend te maken, terwijl onderzoekers wijzen op het verband tussen spijbelgedrag en familiale achtergrond. Wij dringen aan op een betere controle met sanctionering voor de leerlingen die het onderwijs niet volgen. Sancties waardoor minder sociale uitkeringen worden betaald, zodat ouders tenminste gestimuleerd worden om hun kinderen onderwijs te doen volgen." (CDR)