Scholen in de bres voor gelijke kansen

De schoolbesturen van alle Roeselaarse scholengemeenschappen hebben het charter 'wonderwel in RSL' ondertekend. De Roeselaarse basisscholen engageren zich voor positieve beeldvorming over kwetsbare gezinnen en kansarmoede, een kostenbewust gelijkekansenbeleid en een menswaardige opvolging van onbetaalde schoolrekeningen. Om dat te realiseren, wordt samengewerkt met ouders en dienst- en hulpverlening in de stad. De stad ondersteunt het project financieel en via coaching van het schoolteam en kennisuitwisseling tussen onderwijs- en welzijnsdiensten. (CDR)