Rolariuspenningen voor lokaal talent

Foto Joke Couvreur

De Gilde der Erepoorters blies verzamelen in ARhus. Ze namen er nieuwe Erepoorters in hun rangen op en brachten hulde aan zes talentvolle Roeselarenaars, die ze bekroonden met een Rolariuspenning. De zes gelukkigen zijn projection mapping- kunstenaar Alexander Stragier, de organisatrice van Miss Batjesprinses Yana Parmentier-Leman, Jurgen Lievens van cultuurcafé K-trolle, Belgian Bullet Loes Hubrecht, onderneemster Nathalie Sintobin en Koen Van Overberghe, de directeur van afvalintercommunale Mirom.


(CDR)