Personeel AZ Delta zit op zijn tandvlees

VAKBONDEN HEKELEN WERKDRUK, DIRECTIE BELOOFT BETERSCHAP

Leden van vakbond LBC-NVK delen aan het ziekenhuis pamfletten uit.
Foto Joke Couvreur Leden van vakbond LBC-NVK delen aan het ziekenhuis pamfletten uit.
De vakbonden van AZ Delta klagen de onhoudbare werkdruk in het ziekenhuis aan. De oorzaak ligt volgens hen bij een tekort aan personeel, in combinatie met de ene na de andere fusie en verandering. De directie wil aan de verzuchtingen tegemoet komen.

De kruik gaat zo lang te water tot ze barst, en volgens de vakbonden in AZ Delta is het barsten nabij. Het personeel van de ziekenhuizen in Roeselare, Menen en Torhout, 4.000 in totaal, voelt zich uitgeperst na jaren van fusies, reorganisaties en veranderingen. "De werknemers zijn de speelbal van een beleid dat zonder om te zien doorraast in zijn ijver de grootste en de beste te zijn", zegt Lieve Lannoo van het ACV. "Wij hebben niets tegen ambitie, maar wel als die ten koste gaat van de zorg voor de medewerkers. Het management houdt al een hele tijd de personeelsinzet in een budgettaire wurggreep, waardoor de zorg voor patiënt en personeel in gevaar komt." De vakbonden noemen de situatie schrijnend en hebben het gevoel niet gehoord te worden. "Iedereen zit op z'n tandvlees. Telkens we dit op de ondernemingsraad aankaarten, worden we gesust met de woorden dat ze onze opmerkingen meenemen." Concrete klachten zijn een tekort aan personeel, massaal veel overuren en een hoog aantal zieken door langdurige overbelasting. "Het is zo erg dat leidinggevenden, telkens de telefoon rinkelt, vrezen dat er zich nog iemand ziek zal melden, wat de werkdruk nog opdrijft. En met het aantal gepresteerde overuren kunnen meer dan 100 werknemers een jaar lang tewerkgesteld worden." Voor de vakbonden is de maat vol. Gisteren deelden ze pamfletten uit. "Het is duidelijk dat imago en bakstenen voorgaan op mensen. Nochtans begint kwaliteit in de zorg met kwaliteit voor de medewerkers. Als er meer personeel is, zal AZ Delta betere zorg bieden."

Hardere acties

En de bonden zijn bereid om hun acties te verharden. "Als het management zijn personeelsbeleid zo verderzet, garanderen wij geen enkele medewerking aan het behalen van het JCI-label, een extern kwaliteitslabel." De directie ging meteen in gesprek met de vakbonden en wil tegemoet komen aan de verzuchtingen. "Voor de komende maanden is een 40-tal mensen aangeworven, maar er is nog een 20-tal vacatures open. Door het tekort aan verpleegkundigen is dit erg moeilijk. We doen ook een beroep op interimarbeid", zegt communicatieverantwoordelijke Kristien Beuselinck. "Door de overstap naar het elektronisch patiëntendossier zijn veel overuren ontstaan, maar vanaf september moeten we voluit van de voordelen van het systeem kunnen gebruik maken. Mensen zullen dan voldoende vertrouwd zijn met het systeem en ook een aantal kinderziekten is dan weggewerkt. Het ziekteverzuim in AZ Delta ligt in de lijn van de gemiddelden in andere ziekenhuizen. De directie wil een gericht actieplan ontwikkelen met de vakorganisaties."