Natuurpunt wil betonstop op politieke agenda

Piet Desmet, Peter Hantson, Ria Wyffels, Michael Parmentier, Johan Plevier, Philippe Deprez.
Foto Couvreur Piet Desmet, Peter Hantson, Ria Wyffels, Michael Parmentier, Johan Plevier, Philippe Deprez.
Natuurpunt Mandelstreke en Velt Roeselare voerden dinsdagavond actie aan de nieuwe megaverkaveling in opbouw tussen de Honzebrouck- en Gitsestraat. Op termijn komen er daar duizend woningen bij.

Nu is een eerste fase met 134 huizen in aanbouw. "Uit recente cijfers van ons betonrapport blijkt dat Roeselare elke dag liefst 625 vierkante meter ruimte verliest", vertelt Peter Hantson van Natuurpunt Mandelstreke. "Met die betonsnelheid staat Roeselare op een weinig benijdingswaardige negende plaats van alle 308 steden en gemeenten. De Vlaamse regering heeft bepaald dat er tegen 2040 geen nieuwe ruimte meer mag aangesneden worden, de zogenaamde betonstop. Vandaag is dat nog zes hectare per dag. Wij willen die betonstop bij de gemeenteraadsverkiezingen in de lokale bestuursakkoorden krijgen. De hoge betonsnelheid in Roeselare lijkt vooral het gevolg van verkavelingen en de uitbreiding van KMO-zones. Dertig procent van de oppervlakte is er momenteel verhard en nog eens 490 hectare is in gevaar." Natuurpunt stelde een memorandum samen met enkele suggesties, zoals het schrappen van overbodige bouwgronden in binnen- en buitengebied en een halt toeroepen aan 'megalomane' verkavelingen als die aan de Gitsestraat wegens ruimteverslindend, te veel verharding en het ontbreken van kwalitatief groen. Ook het opvullen van bestaande beekvalleien van de Onledebeek in Beveren en de Babilliebeek in Rumbeke wil Natuurpunt tegengaan. In het centrum pleit ze dan weer voor meer hoogbouw, met meer ruimte voor groen en speeltuintjes. Meer info op de FB-pagina Natuurpunt Mandelstreke. (VDI)