Mooimakers houden nu ook stadspark proper

Foto Joke Couvreur

Er is een vierde groep Mooimakers actief in de stad Mooimakers zijn vrijwilligers die een deel van de buurt proper houden. Een achttal gezinnen uit het nieuwe appartementsblok Waterfront in de Diksmuidsesteenweg zullen zich voortaan ontfermen over een deel van het stadspark en de ingangspoorten naar het park. Ze vullen de inspanningen van de dienst Onderhoud Openbaar Domein en de inzet van sociale tewerkstelling in het stadspark aan. Een nette omgeving moet de bezoekers aan het stadspark ook stimuleren om geen afval zomaar achter te laten waar het niet hoort. Ook onder meer op Krottegem en De Ruiter zijn Mooimakers actief.


(CDR)