Leer- en innovatiecentrum van AZ Delta krijgt naam RADar

Het leer-en innovatiecentrum van AZ Delta dat nu in aanbouw is, heeft een naam. Het centrum dat bovenop het zwarte gebouw komt aan de linkerkant van het werfterrein in Rumbeke zal RADar heten. Met het centrum wil AZ Delta een breed gedragen, verbindend en toonaangevend knooppunt uitbouwen rond gezondheid en zorg en innovatie zowel voor de regio als voor het netwerk.


Een radar stuurt radiogolven die de omgeving aftasten. Daarmee verwijst de naam naar het verruimen van kennis en ontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek, het zoeken naar nieuwe technologietoepassingen en nieuwe samenwerkingsverbanden.


Het rad in RADar staat voor een goed werkend en samenhangend geheel. RADar verwijst tot slot naar nieuwe mogelijkheden zoals AR of augmented reality, beelden van de werkelijkheid waar elementen aan kunnen worden toegevoegd.