Krottegem wordt netter, veiliger en groener

BEWONERS LANCEREN IDEEËN VOOR BETERE BUURT

De Ardooisesteenweg oogt nu nog ietwat grijs en verloederd, maar daar komt verandering in.
Joke Couvreur De Ardooisesteenweg oogt nu nog ietwat grijs en verloederd, maar daar komt verandering in.
Buurtmaatschappij Krottegem en stad Roeselare gaan samen voor een nieuw elan voor de wijk Krottegem. Met een allesomvattend plan en concrete acties wil men de verloederde buurt nieuw leven in blazen.

Er is de voorbije jaren al veel gezegd over de heropwaardering van Krottegem. Maar nu het nieuwe station en haar omgeving zaterdag officieel geopend worden, is de tijd rijp voor een grondige aanpak. Lokale verenigingen en bewoners bedachten zelf een plan om de wijk op te waarderen. De stad maakt werk van de uitvoering. "Wij gaan ons inzetten voor wat de wijk wil", zegt schepen Henk Kindt (sp.a), bevoegd voor gebiedsgerichte werking.


Op initiatief van de wijk werd de buurtmaatschappij Krottegem opgericht, een wijkcomité, dat van Krottegem een leefbare, aantrekkelijke, groene en veilige buurt wil maken. Er zijn al heel wat concrete acties gepland. Zo wordt werk gemaakt van een verlichtingsplan om het veiligheidsgevoel te verhogen. Na de zomer worden er ook extra vuilnisbakken geplaatst, want de netheid van de wijk kan beter. Om de buurt aantrekkelijker te maken, wil de stad het TRAX-park op het nog te herontwikkelen site van Damman-Croes benutten. "Zeggen dat Krottegem niet de meest groene buurt is, is zacht uitgedrukt", aldus schepen Filiep Bouckenooghe (Groen). "Deze zomer komt er daarom een zonnebloemdoolhof op de hoek van de Koornstraat en de Ardooisesteenweg." Verder wil men de Ardooisesteenweg, en andere straten in de wijk, voorzien van meer groen. Aan de Tramstatie en op het Munitieplein komen speelelementen en de Onze-Lieve-Vrouwemarkt krijgt een buurtboomhut. Daarnaast wil men de Ardooisesteenweg economisch versterken. "Niet als klassieke centrumstraat, maar eerder als ons eigen SoHo of Patershol", aldus burgemeester Kris Declercq(CD&V). De oude arbeiderswijk beschikt namelijk over enkele bijzondere industriële gebouwen, die nog te weinig in de kijker worden gezet. Deze zouden kunnen verhuurd worden aan startende ondernemers tegen lagere prijzen.

Op de hoek van de Ardooisesteenweg en de Koornstraat komt een zonnebloemendoolhof.
Joke Couvreur Op de hoek van de Ardooisesteenweg en de Koornstraat komt een zonnebloemendoolhof.

Krachtgebied

"Samen gaan we voor de vooruit. Dan lukt het sowieso", aldus Jean-Marie Claeren van de buurtmaatschappij. "Op alle domeinen willen we vernieuwing creëren."


De veranderingen zullen geleidelijk aan zichtbaar worden. Door ook van Krottegem een aangename buurt te maken, hoopt het wijkcomité op termijn om het centrum en de wijk meer met elkaar te verbinden. "Krottegem was ooit een hippe en vooruitstrevende wijk. Die glorie van weleer draagt de wijk nog in zich en willen we weer boven halen. Het is geen probleem-, maar een krachtgebied", vat burgemeester Declercq samen.