Inwoners denken na over duurzame stad

Joke Couvreur

310 Roeselarenaars engageerden zich in het kader van de City-zen Roadshow. Aan de hand van een fietstocht, workshops en games maakten ze werk van een duurzame toekomstvisie voor de stad. Het eindresultaat wordt verwerkt in een klimaatplan op lange termijn. Dat wordt voorgesteld op 27 mei tijdens het klimaatfestival in RSL Op Post.


(CDR)