Honderdste verjaardag bevrijding herdacht

Op 14 oktober 1918 bevrijdden Franse troepen Roeselare en haar deelgemeenten van de Duitse bezetter. Honderd jaar later, maar een week te vroeg door de gemeenteraadsverkiezingen, werd die gebeurtenis afgelopen zondag herdacht met een plechtigheid georganiseerd door de Delegatie Souvenir Français Roeselare. Dit in het bijzijn van Claude-France Arnould, ambassadeur van Frankrijk in Brussel, generaal Compernol, de Chief of Defense van het Belgisch leger en andere hoogwaardigheidsbekleders maar ook van nabestaanden van de Franse soldaten die bij de bevrijding van Roeselare sneuvelden. De plechtigheid startte op de Grote Markt van waar men in stoet naar de erebegraafplaats op de oude stedelijke begraafplaats in de Blekerijstraat trok. Daar rusten 1.023 Franse soldaten. Zowel Belgische al Franse legereenheden bewezen hen eer en ook de Roeselaarse jeugd deed een inbreng in de herdenking. Na afloop volgde nog een poëtisch moment op de Grote Markt.


(CDR)