Herbruikbaar of niet: alle kledij mag nu naar container

Koen Van Overberghe, Martine Lakiere, Marc Vanwalleghem, Steven Piessens en Goedele Osaer.
Foto Joke Couvreur Koen Van Overberghe, Martine Lakiere, Marc Vanwalleghem, Steven Piessens en Goedele Osaer.
Op het Roeselaars grondgebied vind je voortaan enkel nog textielcontainers van Curitas NV. Dat beslisten stad Roeselare en afvalintercommunale Mirom. De sorteerregels zijn nu ook een pak soepeler.

Op 22 locaties staan in totaal 49 beige containers. Die krijgen eerstdaags allemaal een sticker met daaro de nieuwe sorteerregels. "Jaarlijks wordt per gezin gemiddeld 7,6 kilo nog bruikbaar textiel in de restafvalzak gestopt. Maar restafval verbranden is duur en daarom willen we het hergebruik en recyclage hiervan stimuleren", vertellen schepen Marc Vanwalleghem (CD&V) en Koen Van Overberghe, directeur van Mirom. "Daarom beslisten we om één textielcontainer per 1.000 inwoners te voorzien en die, waar mogelijk, vlakbij de glascontainers te plaatsen." Vorig jaar werd in Roeselare 10,74 kilo herbruikbaar textiel per inwoner, of 668.713 kilo in totaal, ingezameld. Dat cijfer moet de hoogte in. "Naast kledij, mogen accessoires als riemen en tassen, dekens en kussens, handdoeken, tafelkleden, speelgoedknuffels en zelfs propere lappen in de textielcontainers. Niet alles hoeft perfect herbruikbaar te zijn." Alle in Roeselare ingezamelde textiel wordt verwerkt door sorteerbedrijf Evadam. 75 procent van het ingezamelde materiaal wordt hergebruikt, 20 procent gerecycleerd en 5 procent restafval wordt verbrand. (CDR)