Gouden Ring Show is gered

BESTUUR VINDT ZES NIEUWE KERNLEDEN EN ACHTTIEN VRIJWILLIGERS

Dirk Dumon, organisator van de Gouden Ring Show, tussen enkele gevederde vrienden.
Foto Deleu Henk Dirk Dumon, organisator van de Gouden Ring Show, tussen enkele gevederde vrienden.
Er komt dan toch een 26ste editie van de Gouden Ring Show. Even hing het voortbestaan van de internationale vogeltentoonstelling aan een zijden draadje, omdat het huidige bestuur stilaan wil uitbollen en niet meteen opvolging vond. Een allerlaatste oproep leidde er alsnog toe dat er zes nieuwe kernleden en achttien vrijwilligers bereid zijn gevonden om de fakkel over te nemen.

De Gouden Ring Show vindt ieder jaar in Expo Roeselare plaats en is de grootste internationale tentoonstelling rond vogels in ons land. Begin december trekken er telkens een driehonderdtal internationale kwekers met gemiddeld zevenduizend vogels naar Roeselare. Daar komen jaarlijks ongeveer vijfduizend bezoekers op af. Even leek het evenement ten dode opgeschreven toen de raad van bestuur begin februari een oproep lanceerde met de dringende vraag om versterking van de bestuursploeg.


"Die was duidelijk: als er geen mensen gevonden werden om een deel van het steeds groter wordende takenpakket over te nemen, zouden we de boeken sluiten en kwam er geen 26ste Gouden Ring Show", weet voorzitter Dirk Dumon (68). "Onze oproep bleef gelukkig niet onbeantwoord. Er kwamen reacties uit diverse hoeken. Spelers en standhouders lieten weten hoe jammer ze het zouden vinden als de grootste tentoonstelling van ons land verdween. Ook de Engelse bond, die elk jaar sterk vertegenwoordigd is op de Gouden Ring Show, bleef hopen op een 26ste editie."


Uiteindelijk meldden er zich heel wat mensen die een kerntaak of een deeltaak in het bestuur wilden opnemen.

Nieuwe taakverdeling

"Op onze bestuursvergadering van maandagavond werden een aantal van die sollicitanten uitgenodigd en is er samen met de zeven huidige bestuursleden een nieuwe taakverdeling uitgewerkt", vertelt Dirk. " In aanloop naar de 26ste show in december zullen we een aantal duobanen creeëren. Het is de bedoeling dat de huidige bestuursploeg assistentie krijgt van zes nieuwe kernleden, die zo de kans krijgen om zicht te krijgen op het reilen en zeilen binnen de organisatie. De oude bestuursploeg blijft dus nog even aan boord en zal de nieuwkomers met raad en daad bijstaan zodat zij, na verloop van tijd, een geheel vernieuwde bestuursploeg kunnen vormen. Daarnaast komen er nog eens achttien andere mensen die een deeltaak op zich zullen nemen."


Dirk is opgelucht dat alles nu toch nog op zijn pootjes terechtkomt. "Zeker omdat we mensen met kennis van zaken nodig hebben om de beurs over te nemen", zegt hij. "Het vergt echt wel meer dan een zaal huren en standen bouwen. Gelukkig speelden we op veilig en hadden we sowieso al de reservatie van de zaal doorgegeven. In allerijl konden we die nog afbellen, maar nu is dat gelukkig niet nodig."