Focus op veiligheid in openbare gebouwen

POLITIE START SENSIBILISERINGSACTIES NA FIKSE STIJGING INBRAKEN

Mieke Vandemaele, directrice De Plataan: "De installatie van 10 camera's moet dieven afschrikken."
Foto Joke Couvreur Mieke Vandemaele, directrice De Plataan: "De installatie van 10 camera's moet dieven afschrikken."
In Izegem, Roeselare en Hooglede is het voorbije jaar het aantal inbraken in openbare of overheidsinstellingen flink gestegen. Daarom wil de politiezone Riho werk maken van sensibiliseringsacties om aandacht te vragen voor betere beveiliging in scholen, woonzorgcentra en sportinfrastructuur.

Net op de jaarlijkse actiedag tegen inbraken 'Een dag niet', op 23 oktober vorig jaar, stelde men in de basisschool in de Meersstraat vast dat er inbrekers aan de slag waren geweest. In het oude schoolgedeelte verdwenen laptops en een beamer. In de nieuwe, beter beveiligde, gebouwen raakten de inbrekers niet binnen maar ze veroorzaakten er wel veel schade. Voor de school was het de derde inbraak in vijftien jaar tijd. "De betere beveiliging van de nieuwe gebouwen wierp toen al vruchten af", klinkt het bij directrice Mieke Vandemaele. "Maar we bleven niet bij de pakken zitten. De installatie van tien camera's moet nog dit schooljaar afgerond zijn. Die extra maatregel moet inbrekers nog meer afschrikken."


De Plataan was niet het enige doelwit van inbrekers het voorbije jaar. Openbare en overheidsgebouwen kregen in 2017 84 keer ongewenst bezoek, zo blijkt uit de criminaliteitscijfers. Een stijging van 65% ten opzichte van het jaar voordien. "In 4 op de tien gevallen zijn scholen het slachtoffer", weet korpschef van de politiezone Riho Curd Neyrinck. "Die zijn buiten schooltijd verlaten en extra kwetsbaar."


Met de vaststelling van de stevige stijging wil de politiezone aan de slag gaan om samen met de preventiedienst en de stads- en gemeentebesturen van Roeselare, Izegem en Hooglede te bekijken welke sensibiliserende maatregelen genomen kunnen worden. "Bijvoorbeeld een bezoek van de preventiedienst om de tere punten aan te duiden, of een subsidie voor jeugdverenigingen die hun lokalen beter beveiligen."


Voor het overige kan de politiezone Riho wel puike criminaliteitscijfers voorleggen. Het aantal autodiefstallen daalde tot 26, een halvering in zes jaar tijd. Ook het aantal bromfiets- en motordiefstallen daalde verder, net als het aantal fietsdiefstallen. Verdwenen er in 2014 nog 791 fietsen dan waren er dat vorig jaar nog 480. Het is vooral in Roeselare dat er elk jaar beduidend minder fietsen gestolen worden. In Izegem stagneert het cijfer al enkele jaren op rij terwijl in Hooglede het aantal vorig jaar steeg van 10 naar 21.