Drie locaties in de running voor nieuw stadskantoor

Het is al langer geweten dat het stadhuis niet meer functioneel is als werkplek voor de administratie. Bovendien is het gebouw aan de Botermarkt allesbehalve energiezuinig. Tot nu toe werd steeds gesteld dat er op termijn een nieuw stadskantoor in de buurt van het station zou komen. Ondertussen zijn er nog twee locaties hiervoor in de running: de huidige plek waar er na een sloop, met behoud van het historische deel, een nieuwbouw zou worden opgericht of de stek van het Spillebad dat vanaf volgende zomer leeg komt te staan. In de volgende legislatuur wordt de knoop doorgehakt. (CDR)