Conceptbeelden voor nieuw wijkhuis voorgelegd aan bevolking

Een van de concepten voor het wijkhuis en buurtcentrum.
Foto Couvreur Een van de concepten voor het wijkhuis en buurtcentrum.
De stad heeft plannen voor een nieuw buurtcentrum op de locatie van het stokoude parochiezaaltje in Beveren.

Vorig weekend werd het startschot gegeven van een participatietraject waarbij drie verschillende ontwerpen werden voorgesteld aan de inwoners, die zelf kunnen bepalen in welke richting het uiteindelijke ontwerp dient uit te gaan.


"De nood aan een nieuw buurtcentrum in Beveren is groot", legt schepen van Gebouwen Nathalie Muylle (CD&V) uit. "Enerzijds is er wel De Nieuwe Deure, maar veel lokale verenigingen maken ook nog altijd gebruik van het oude parochiezaaltje naast de sporthal. Dat is dringend aan vervanging toe, dus hebben we een miljoen euro gebudgetteerd voor een nieuw gebouw, waar zowel de verenigingen in terecht moeten kunnen als het ARhus-filiaal. Al zal de concrete uitwerking sowieso voor de volgende bestuursploeg zijn." Ter voorbereiding daarvan werden wel al drie concepten voorgesteld aan de inwoners. Voor alle duidelijkheid: het gaat om voorstellen, niet om concrete plannen. De bedoeling is dat het stadsbestuur zich op basis van de reacties een beeld kan vormen van de verwachtingen. De drie ontwerpen zijn niet toevallig heel verschillend. Zo is het concept van architectenbureau Fish een groene heuvel, terwijl in de visie van architectenduo Nele Santy en Eva Verhelle de open ruimte primeert. Het derde concept, van Stephanie Van Ro en Elke Verfaillie, is dan weer een aaneengesloten paviljoen met een brede luifel. Voorlopig lijken het eerste en het derde concept de populairste. Stemmen kan digitaal op www.buurten.roeselare.be/wijkhuis-en-buurtcentrum-beveren of op papier in de bib van Beveren. (SVR)