CD&V belooft twintig hectare extra groen

Op zijn jaarlijkse zomerfeest lichtte burgemeester Kris Declercq het programma van zijn partij voor de gemeenteraadsverkiezingen toe. Centraal staat levenskwaliteit.

"Dat is voor ons vooral aandacht hebben voor onze ruimte, onze mobiliteit, samenhorigheid en welvaart", stipt de burgemeester aan.


"We verdubbelen de bestaande twintig hectare groen en kijken er echt op toe dat de goede woning op de goede plaats komt te staan. We willen verder de fiets stimuleren zonder daarbij de auto te verbannen en leggen 100 kilometer nieuw fietspad aan. We willen ook een vlottere doorstroming aan het station door de knip onder het station te herbekijken met een flexibele oplossing. Tegelijk versterken we onze nultolerantie op het vlak van verkeersveiligheid. We willen ook onze deelgemeenten herwaarderen en wijken de kans geven om met burgerbudgetten hun eigen wijk of buurt te besturen. Ook in het programma: verder het kernwinkelgebied aflijnen en leegstand verder bestrijden. Digitalisering moet toelaten om handenvrij shoppen mogelijk te maken en de toegang tot de parkings.


(VDI)