Aanleg wandellus in Bergmolenbos van start

De stad en het Agentschap voor Natuur en Bos gaan van start met de aanleg van een wandellus in het Bergmolenbos. De aanleg is een nieuwe stap in de uitbouw van het stadsrandbos tot een aantrekkelijk en toegankelijk recreatiegebied. Het gaat om een wandellus van drie kilometer. In het centrale deel van het project wordt één poel vergroot en twee nieuwe poelen gegraven. De uitgegraven grond dient om de bermen en paden op te hogen tot droge toegankelijke wandelwegen. Begin volgend jaar zal dit project afgerond zijn. (VDI)