900.000 euro subsidie voor uitbouw RSL Op Post

Stad Roeselare krijgt een subsidie van 900.000 euro van de Vlaamse Regering voor een stadsvernieuwingsproject. Concreet gaan de centen naar de omturning van het oude postgebouw op de hoek van de Brugsesteenweg en de Hugo Verrieststraat tot RSL Op Post. De (her)invulling van dit gebouw wordt projectmatig en participatief aangepakt. Het Welzijnshuis met het brugteam Roeselare), De Kringwinkel vzw met zowel hun winkel als het eco-café, sociale kruidenier De Graancirkel vzw en inloophuis de Komaf zullen de basis vormen van de plek RSL Op Post. Daarnaast biedt het stadsvernieuwingstraject ruimte voor sociale innovatie. De focus ligt op maken met het makerslab, voeding via een deelkeuken) en sport- en spelprikkels, waarbij telkens gezocht wordt naar een passend samenwerkingsverband van burgers, organisaties en initiatieven die aan de slag gaan in het gebouw. Vandaag is er al een groep vrijwilligers aan de slag, die als labmanager een makerslab openhouden en workshops aanbieden. Iedereen is er welkom op woensdag tussen 19 en 21 uur. Buursportmedewerkers bieden er een laagdrempelig sportaanbod op dinsdag en donderdag tussen 14 en 15 uur. Op maandag gaan er ontmoetingsactiviteiten door van de Kom-af. Meer op rsloppost.be. (CDR)