'Slow Biking' op Autovrije Zondag

Op de Autovrije Zondag op 16 september organiseert de Fietsersbond een wedstrijd 'slow biking' op de Grote Markt. Bedoeling is om zo traag mogelijk een traject af te leggen op de fiets, zonder de lijnen te raken of de voeten aan de grond te zetten. Met de activiteit wordt ook gezocht naar extra leden.


"Wij vinden het belangrijk dat iedereen comfortabel en veilig kan fietsen in onze stad", zegt Raf Verbeke van de Fietsersbond. "Zo hebben we in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen recent ook een nota met tips en aanbevelingen aan alle kopstukken van de politieke partijen bezorgd. Extra ogen en oren om onveilige situaties te signaleren zijn echter zeker welkom." (SVR)