"Hier afstappen kan je leven redden"

HERINRICHTING KRUISPUNT ZORGT VOOR ONVEILIGE SITUATIE OP BRUANEBRUG

Dagelijks worden meer dan 400 vrachtwagens over de Bruanebrug geleid, wat voor de fietsers een zeer onveilige situatie creëert.
Joke Couvreur Dagelijks worden meer dan 400 vrachtwagens over de Bruanebrug geleid, wat voor de fietsers een zeer onveilige situatie creëert.
De komende drie maanden mogen fietsers de Bruanebrug enkel te voet over. Door herinrichtingswerken aan de Schaapbrug worden meer dan 400 zware vrachtwagens dagelijks via de Bruanebrug omgeleid. Daar zorgt een dode hoek voor een gevaarlijke situatie. De Stad en de politie willen ten allen koste ongevallen vermijden.

"We hebben er met alle experten onze hoofden over gebroken, maar er is geen andere optie." Aan het woord is Griet Coppé (CD&V), schepen van openbare werken en mobiliteit. Zij zit duidelijk verveeld met de onveilige situatie die gedurende drie maanden zal ontstaan als men vanaf donderdag 15 maart start met de optimalisering van het verkeersknooppunt Schaapbruggestraat/Rumbeeksegravier. Om de fietsveiligheid op dit punt te verhogen worden in de Rumbeeksegravier vrijliggende fietspaden en een extra rijstrook voor auto's in de bocht aangelegd. In de Schaapbruggestraat, richting Kolenkaai, wordt het fietspad aangesloten op het jaagpad. Tijdens de werken zal het verkeer enkel over de Schaapbrug mogen van de Rumbeeksegravier richting Schaapbruggestraat. "Hierdoor moeten we alle verkeer, inclusief zo'n 400 zware vrachtwagens daags, een omleiding laten volgen. Ook over de Bruanebrug die normaal niet gekruist mag worden door vrachtwagens van boven de vijf ton omdat er ter hoogte van de afslag richting Beurtkaai een dodehoek zit die tot conflicten met fietsers leidt", duidt de schepen. "Het is vervelend dat we om een veilige situatie aan de Schaapbrug tijdelijk een onveilige creëren aan de Bruanebrug, maar het kan gewoon niet anders."


De Stad en de politie doen dan ook samen een oproep. Wie de Bruanebrug kan mijden, wordt gevraagd dit ook te doen. Wetende dat het er nu tijdens de spits al rijtje schuiven is, zal het er vanaf donderdag alleen maar drukker worden. Bovendien vraagt men een uitzonderlijke inspanning van de fietsers.

De situatie op de Bruanebrug. Groen: de toegelaten bewegingen met de fiets, rood: de verboden bewegingen met de fiets, oranje: de aangewezen omleiding, zijnde afstappen en te voet oversteken.
Stad Roeselare De situatie op de Bruanebrug. Groen: de toegelaten bewegingen met de fiets, rood: de verboden bewegingen met de fiets, oranje: de aangewezen omleiding, zijnde afstappen en te voet oversteken.

Controles

"Eén ongeval is er één te veel", oordeelt Curd Neyrinck, korpschef van politiezone Riho. "Net om conflicten tussen de vele fietsers en het zware verkeer uit te sluiten, hebben we beslist om het fietspad op de Bruanebrug af te sluiten tijdens de werken aan de Schaapbrug. Fietsers moeten er afstappen, oversteken en de Bruanebrug met de fiets aan de hand kruisen. We voorzien controles. Eerst sensibiliserend maar desnoods gaan we ook verbaliseren." Schepen Coppé geeft toe dat het hier om een vrij drastische maatregel gaat. "Het is niet gewoon wat we vragen. Maar van je fiets afstappen op de Bruanebrug kan levensreddend zijn."