"Heel Roeselare moet leren reanimeren"

SPOEDARTS WILLEM STOCKMAN GEEFT AL 15 JAAR VRIJWILLIG CURSUS

Dokter Willem Stockman laat leerlingen van Klein Seminarie hartmassage oefenen.
Couvreur Dokter Willem Stockman laat leerlingen van Klein Seminarie hartmassage oefenen.
Dokter Willem Stockman (51) is een man met een missie. Als het van de spoedarts en anesthesist van AZ Delta afhangt, leren álle Roeselarenaars hoe je moet reanimeren. Al 15 jaar geeft hij vrijwillig cursussen in scholen, bedrijven en organisaties. Zo ook gisteren bij de derdejaars van Klein Seminarie.

Wie buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgt, heeft minder dan 5 procent kans om het te overleven. Als die persoon onmiddellijk gereanimeerd wordt, stijgen de overlevingskansen tot rond de 20 procent. Meteen ingrijpen is dan ook cruciaal, maar helaas kennen nog te weinig mensen de basisbeginselen van reanimatie. Of durven het gewoon niet. Toch hoef je geen schrik te hebben: het is beter om als omstaander iets dan niets te doen. Die boodschap probeert dokter Willem Stockman al 15 jaar uit te dragen. "We hebben per jaar met de Mug van AZ Delta 50 à 80 interventies voor een harststilstand. Als spoedarts/anesthesist vind ik het altijd zo jammer als we met de Mug ergens arriveren waar de omstaanders iemand niet durven te reanimeren. Want hoeveel inspanningen wij met de Mug ook leveren: die hebben weinig resultaat als er op voorhand geen hartmassage toegediend wordt", vertelt dokter Stockman. "De aanrijtijd van de Mug is in Roeselare gemiddeld acht minuten. Maar als er na een hartaanval niet binnen de drie minuten gestart wordt met hartmassage, dan krijgen de hersenen geen zuurstof meer. Daarom vind ik het zo belangrijk dat de Roeselarenaars weten wat ze moeten doen. Door te reanimeren, kan je mensenlevens redden."

Piramidesysteem

Naast z'n drukke, allesbehalve nine-to-five job bij AZ Delta geeft dokter Stockman volledig vrijwillig cursussen reanimatie aan bedrijven, scholen en verenigingen. Zo leerde een groep derdejaars van het Klein Seminarie gisteren hoe ze hartmassage moeten toedienen en hoe een automatische externe defibrillator (AED) werkt. "Op jaarbasis geef ik 20 tot 30 lessen die anderhalf tot twee uur duren. Telkens krijg ik hulp van collega's op de spoeddienst. Ook werk ik soms via een piramidesysteem. Zo leidde ik bij Deceuninck Plastics in Hooglede 20 werknemers op, die hun kennis nu overdragen aan alle 800 personeelsleden. Gelukkig merk ik de jongste jaren beterschap over de kennis van reanimatie. Gelukkig is reanimatie nu ook opgenomen in de eindtermen van het secundair, zijn er sportclubs die initiatieven nemen..."


Dokter Stockmans goede werk wordt door velen geapprecieerd. Zo werd hij begin dit jaar nog uitgeroepen tot Persoonlijkheid van het Jaar. Rekruteringsbedrijf Vind!, waar hij 40 werknemers opleidde, schonk hem gisteren ook vier oefen-AED's ter waarde van 1.000 euro.