"Dit initiatief is een godsgeschenk"

MATHIAS SERCU PETER EN BROER SAM ERVARINGSDESKUNDIGE INLOOPHUIS

Jan Joye en Sam Sercu in het inloophuis. Zij engageren zich als vrijwilliger.
Foto Couvreur Jan Joye en Sam Sercu in het inloophuis. Zij engageren zich als vrijwilliger.
Zorgbedrijf Roeselare en AZ Delta openen in februari 2019 op het Rumbeekse Kerkplein 't Keerpunt, een inloophuis waar patiënten met kanker en hun familie terechtkunnen voor een babbel met en steun bij vrijwilligers en lotgenoten. Ardoois acteur Matthias Sercu is peter van het project waarbij hij verzeilde via z'n broer Sam.

In de Roeselaarse regio wordt jaarlijks bij 1.700 mensen kanker vastgesteld. Tijdens hun behandeling worden zij goed opgevolgd in het ziekenhuis. Maar velen ervaren een grote nood aan contact met lotgenoten buiten het ziekenhuis. Hier wil inloophuis 't Keerpunt een antwoord op bieden. "'t Keerpunt wordt een huis voor en door de patiënten en hun familie", duidt Dominiek De Jonckheere van AZ Delta. "Het wordt een plek waar men elkaar zal kunnen ontmoeten in een huiselijke sfeer. Laagdrempelig, in alle rust en privacy en waar niets moet maar men vooral zichzelf kan zijn. Het inloophuis is gratis en zal open zijn op dinsdagnamiddag, donderdag- en zaterdagvoormiddag." "Het Zorgbedrijf zorgt voor huisvesting, AZ Delta voor de professionele omkadering, maar de dagelijkse invulling leggen we in handen van lotgenoten, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers", pikt voorzitter van het Zorgbedrijf Bart Wenes in.

Fundamenteel rust

Een van die ervaringsdeskundigen is Sam Sercu. 6,5 jaar terug werd kanker bij hem vastgesteld. "Ik had nog 16 maanden te leven, maar 6,5 jaar later ben ik er nog", getuigt hij. "Voor mezelf probeer ik vooral fundamenteel rust te vinden in plaats van te vechten tegen de ziekte. Ik probeer elke dag klaar te zijn om te sterven. Als er één iets is dat kankerpatiënten gemeen hebben, is dat ze zich alleen voelen. Ook ik weet wat eenzaamheid betekent en hoe langer het duurt, hoe eenzamer ik word. Ik ben nochtans volop omringd door liefde en ondersteuning. Maar praten met een 'fellow patient' kan rustgevend zijn. Tegen die persoon moet je niet uitleggen dat je angst hebt, welke uitputtingsslag je doormaakt, waarom je beeft of alles continu vergeet. Net daarom geloof ik dat dit inloophuis een keerpunt kan zijn. Het wordt een plek waar je verbinding kan vinden en net daaruit haal je kracht. Gedeelde smart is halve smart mag dan wel een cliché zijn, het is waar. Dit initiatief is een godsgeschenk."


Niet alleen Sam engageert zich binnen 't Keerpunt. Zijn broer Mathias, als acteur bekend van onder Marsman en Buiten de Zone, neemt het peterschap op zich. "Ik heb geen seconde getwijfeld toen men me de vraag stelde", zegt hij.

Levensloop Kortrijk

"De laatste jaren hebben we binnen de familie al heel wat gesprekken gevoerd over kanker en samen met m'n broers maakte ik ook muziek op Levensloop Kortrijk. Daar werd ik enorm getroffen door de vele verhalen. Maar zoals Sam zegt: gedeeld leed is half leed. Een peterschap is eerder symbolisch, maar als ik iets kan doen, ergens kan helpen voor 't Keerpunt: graag!"


't Keerpunt zoekt nog vrijwilligers. Contact via keerpuntvzw@gmail.com.