Wat doen we met site SAS?

De voormalige site van steenbakkerij SAS.
Ton Wiggenraad De voormalige site van steenbakkerij SAS.
De gemeente is eigenaar geworden van de voormalige site van steenbakkerij SAS. Is de ontwikkeling een taak van de gemeente en wat moet er komen?

"We kunnen het belang van de site SAS voor onze gemeente niet ontkennen", zegt burgemeester Dorien Cuylaerts. "We hebben de voorbije jaren hard gewerkt om de site van de voormalige steenfabriek om te vormen tot een woongebied. We willen er de komende jaren zo'n zestig woongelegenheden bouwen, met ook ruimte voor kleinhandel en horeca. Daarnaast moet er voor de buurt ook een groot park komen. We hechten er ook belang aan het behoud van enkele historische zaken zoals de schouw, de arcadebogen en een gedeelte van de oven. Nu moeten we nog een goede projectontwikkelaar vinden die samen met ons de site wil ontwikkelen."


Ook de andere partijen gaan mee in het verhaal, maar leggen andere accenten. "Site SAS is een prestigeproject", zegt Diede Van Dun van Pro Veussel (voormalige SNR). "Dat er duurzame woningen moeten komen, helemaal mee akkoord, maar laat er ook veel plaats overblijven voor groen, speelruimte en cultuur. Ook horeca en zelfstandigen moeten er hun plaats krijgen. We moeten dit uiteraard samen met de privé doen." Bob van den Eijnden van CD&V hoopt vooral op een architecturale meerwaarde. "Het mag niet het uitzicht krijgen van een woonkazerne. Het moet een ideale mix zijn met daarnaast ook ruimte voor recreatie." Dat wil ook Gemeentebelangen & Vld. "De gemeente moet een actieve rol spelen in de opmaak van een haalbaar RUP", zegt Paul Bevers. " Door het huidige bestuur is al een RUP opgemaakt geweest, doch er heeft zich geen enkele kandidaat aangeboden. Er is hier duidelijk vooraf te weinig communicatie en terugkoppeling geweest. Het is duidelijk een prioritair project dat snel een haalbare invulling moet krijgen." (VTT)