Openbaar onderzoek voor ruilverkaveling

In de Merksplas, Rijkevorsel en Hoogstraten loopt van 19 juni tot 17 augustus een openbaar onderzoek voor de ruilverkaveling Wortel-Rijkevorsel. Die is ongeveer 2.500 ha groot en situeert zich op het grondgebied van Rijkevorsel, Merksplas en Hoogstraten. Met de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel willen de overheden de landbouwgronden herverkavelen zodat de gronden meer aansluiten bij de bedrijven zelf. Daarvoor worden ook infrastructuurwerken voorzien. Ook inrichting van natuur, herstellen van het landschap en een betere waterhuishouding staan in het plan. (VTT)