Schapen begrazen taluds Albertkanaal

Twee herders drijven de 150 schapen langs de hellingen.
Foto Borgerhoff Twee herders drijven de 150 schapen langs de hellingen.

Liefst 150 schapen klauteren sinds vrijdag op de taluds langs het Albertkanaal in Kanne (Riemst). Ze staan daar in opdracht van het gemeentebestuur en NV De Scheepvaart. "Dit kadert in ons plan om wegbermen en taluds te beheren. Door de begrazing versterken we de diversiteit in het landschap", zegt Mathieu Eycken, schepen van Milieu. De schapen zijn eigendom van herderscollectief vzw Heco, onder leiding van herders Jos Franssen en Jan Jans. De dieren zijn 'mergellandschapschapen' en kunnen dus goed gedijen in de mergelstreek. (LXB)