Proper water: 't mag iets kosten in Riemst

TOESTEL VAN 52.000 EURO ZUIVERT VERONTREINIGD SPOELWATER VAN LANDBOUWERS

Schepen van Landbouw Guy Kersten (links) met zoon Karel, die zijn vervuild sproeiwater al apart opvangt.
Foto Karolien Coenen Schepen van Landbouw Guy Kersten (links) met zoon Karel, die zijn vervuild sproeiwater al apart opvangt.
Primeur in Riemst: het gemeentebestuur koopt voor zijn inwoners een toestel aan dat het verontreinigde spoelwater uit spuitinstallaties van landbouwbedrijven zal zuiveren. Kostplaatje: 52.000 euro.

Als boeren hun maïs, tarwe of bieten tegen allerlei ziektes behandeld hebben met gewasbeschermers, zuiveren ze hun spuitinstallaties en reservoirs nadien met water. Er blijft echter nog altijd een residu van de gebruikte sproeistoffen achter in de gespoelde tanks en spuitarmen. Hierin zitten kleine hoeveelheden van chemische stoffen die schadelijk zijn voor de opperlaktewateren met gevolgen voor de gezondheid van mens en dier. Om dit te voorkomen, gaat het gemeentebestuur op vraag van de landbouwraad een toestel aanschaffen om het spoelwater te zuiveren. "We willen voorkomen dat het vervuilde water in de riolering, beken en rivieren terechtkomt", zegt schepen van Landbouw Guy Kersten (CD&V), die mee aan de basis ligt van het zuiveringssysteem. Recent onderzoek toonde immers aan dat in De Zouw (een gracht die door Zussen, Zichen en verder in Wallonië loopt, red.) verontreinigde stoffen worden aangetroffen.

Goeie voorbeeld geven

Riemst, dat 170 boeren telt, is de eerste gemeente die de problematiek van de reststoffen na het spuiten van gewassen aanpakt. "Met de aankoop van het toestel willen we het goeie voorbeeld geven", aldus schepen Kersten. "Het toestel kan 1000 liter zuiveren van schadelijke reststoffen, tot 7000 liter per dag. Wat overblijft is zuiver, maar niet drinkbaar water dat boeren kunnen hergebruiken. Het proces gebeurt automatisch en duurt zo'n drie uur."

Geen verplichting

Nu zijn er boeren die het spoelwater na een spuitbeurt opvangen in een tank. "We geven hen nu de kans om het restwater naar het zuiveringstoestel te brengen. Alleen weten we momenteel nog niet waar we het toestel zullen plaatsen. Een technisch ingenieur heeft wel al interesse getoond om het spoelwater bij hem thuis te laten zuiveren."


Tot nader orde bestaat er geen verplichting om uit het spoelwater nog verontreinigende stoffen te filteren. "Tot dan bieden we de boeren met ons toestel een gratis service aan", werpt schepen Kersten op. "Wordt het alsnog verplicht, dan moeten we een vergoeding vragen. We zullen de boeren op de hoogte brengen van de mogelijkheid om het spoelwater te zuiveren met een nieuwsbrief. Particulieren kunnen niet gebruik maken van de service, maar we vragen hen wel om, bijvoorbeeld na het gebruik van onkruidverdelger op de oprit, vuil spoelwater niet zomaar weg te gieten in de rioleringen."