Maastrichter-steenweg officieel ingehuldigd

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, burgemeester Mark Vos en schepen van mobliteit Guy Kersten hebben gisteren de heringerichte Maastrichtersteenweg (N79) ingehuldigd. Wegen en Verkeer Limburg, opdrachtgever voor de werken, schonk extra aandacht aan de zwakke weggebruikers. Er zijn veilige fietspaden aangelegd. Er is een voorsorteerstrook naar de kmo-zone Op 't Reeck voorzien. Twee middengeleiders vertragen het doorgaand verkeer. Wie de bus moet nemen, kan schuilen in nieuwe haltes. "Het is een grote stap vooruit voor de verkeersveiligheid en het comfort van de weggebruikers", laat Weyts weten. Met de inhuldiging van de weg vanaf het gemeentehuis tot aan de Klein Lafelstraat, rest nu nog een derde fase, de herinrichting van de Tongersesteenweg (N79). Nog deze legislatuur zullen ook die werken uitgevoerd worden. De gemeente is ook nog vragende partij voor de herinrichting van de weg vanaf de brug in Vroenhoven tot aan de grens met Maastricht. (LXB)