Gemeente kant zich tegen komst van windmolens

Als het aan de gemeente ligt, komen er geen windmolens in Millen. Het schepencollege leverde een negatief advies af voor de aanvraag die de NV Eneco Wind Belgium heeft gedaan voor de bouw van drie windturbines, elk met een hoogte van 200 meter. "We zeggen neen tegen de aanvraag, maar niet omdat we tegen windenergie zijn", liet de burgemeester Mark Vos horen.

De drie windmolens die langs de E313 op de grens van Membruggen met Genoelselderen (twee deelgemeenten van Riemst) staan en al stroom leveren - samen zijn ze goed voor een jaarlijks verbruik van 7000 gezinnen - bewijst volgens de burgervader dat de gemeente niet tegen windenergie is. Het gemeentebestuur vindt dat de vraag om windmolens te plaatsen in Riemst en net over de grens van aanpalende gemeenten de spuigaten uitloopt.


"We worden de laatste tijd overstelpt, in totaal kregen we vragen voor de bouw van 70 windturbines", wierp de burgemeester op. "De aanvraag van Eneco past niet in het windplan van de provincie Limburg", vulde de schepen van milieu Mathieus Eycken verder aan. "Hoewel dit plan niet bindend is, werd bij de opmaak ervan rekening gehouden met de positieve en beperkende criteria voor de inplanting van windturbines. Het windplan schrijft een hoogte van 150 meter voor, hier wordt 200 meter aangehouden."


Volgens Mark Vos is het verder onduidelijk welke trillingen de windmolens veroorzaken en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor de ondergrondse mergelgroeven in de gemeente. "We wensen hierover verder onderzoek", liet Vos zich ontvallen. Eind vorig jaar gaf de gemeente al een ongunstig advies voor de milieuvergunning voor de drie windmolens in Millen. Een ander argument voor de gemeente voor het negatief advies voor zowel de bouw- als de milieuvergunning is dat de plaats waar de turbines zijn voorzien het open landschap belast. (LXB)