Groenwerken uitgesteld

Normaal zouden rond deze tijd de gemeentelijke groenvoorzieningen in de Broechemse Bieslooklaan en Dillelaan worden heraangelegd, maar die werken werden even uitgesteld. Buurtbewoners hadden de vrees geuit dat de voorziene werken nefast zouden kunnen zijn voor de broedende vogels in de omgeving. Hoewel het wettelijk niet verboden is om bomen te kappen als er geen nesten worden bedreigd, besloot het schepencollege nu om toch rekening te houden met de geuite bezorgdheden. De geplande werken zullen bijgevolg ten vroegste op 16 juli beginnen. (KDC)