Voordelen en aandachtspunten

Voordelen voor Puurs:


- Een grotere schaal om te investeren in de modernisering van de dienstverlening en de organisatie.


- Een grotere uitdaging voor medewerkers en een betere positie om sterke medewerkers aan te trekken.


Voordelen voor Sint-Amands:


- Een sprong naar een hoger niveau van beleid en dienstverlening.


- Meer financiële mogelijkheden en ruimte om te kunnen blijven investeren.


Voordelen voor beide:


- Een fusiebonus, goed voor 1 miljoen/jaar extra ruimte de volgende vijftien jaar.


- Een sterkere positie naar partners toe (hogere overheid, private partijen) en een grotere uitstraling.


Uitdagingen:


- kostprijs: eenmalige transitiekosten (gelijkschakelen systemen ed) en structurele meerkosten (gelijkschaling arbeidsvoorwaarden ed)


- Vermijden van een verambtelijking of verzakelijking van de administratie


- Afstand bewaken tussen bestuur en bewoners en tussen medewerkers in de nieuwe organisatie (EDT)