Pfizer start bouw omstreden windturbine

FARMAREUS NEGEERT RECHTSZAKEN VAN BUURT EN ENERGIEPRODUCENT ENECO

Gistermiddag stond de mast al deels recht. Eind september moeten de turbine klaar zijn.
Legreve Gistermiddag stond de mast al deels recht. Eind september moeten de turbine klaar zijn.
Het farmaceutische bedrijf Pfizer in Puurs is gestart met het optrekken van een tweede windturbine langs de N16. De verbazing bij de omwonenden en energieproducent Eneco -die beiden een juridische strijd uitvechten tegen de bouw- is groot. "We zijn bereid het risico te nemen", zegt Joris De Maeyer van Pfizer Puurs.

De werken op de Pfizer-site in Puurs verlopen duidelijk vlot: maandagmiddag al stond een groot deel van de mast van de tweede windmolen rechtop. "De komende maanden volgt de verdere opbouw en afwerking. We hopen de turbine in september te kunnen opstarten", aldus De Maeyer. Het bedrijf neemt met de bouw van deze windmolen echter een risico van enkele miljoenen. De buurtbewoners vechten, verenigd in het Actiecomité Betere Buurt Puurs, immers al jaren tegen de drie bestaande windmolens én tegen de komst van het nieuwe exemplaar. "We startten een juridische procedure op tegen zowel de milieu- als de bouwvergunning, deze dossiers liggen momenteel bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen", zegt Marc Amelinckx, de spreekbuis van het comité.


"Wanneer zelfs maar één van de twee zaken in ons voordeel wordt uitgesproken, mag Pfizer de turbine niet meer laten draaien. Waarom durft men dit risico te nemen, kreeg Pfizer garanties van hogerhand dat er niets kan misgaan? Wij vechten verder. Want we blijven erbij: bij de aanvraag voor deze vierde turbine werd geen rekening gehouden met het clustereffect van alle windturbines samen. Zij gaan elkaars overlast nog versterken, zodat de situatie onleefbaar wordt."

Wind afnemen

Ook bij energieproducent Eneco Wind zijn ze niet akkoord met de bouw, al is hun tegenargument opmerkelijk te noemen. "De nieuwe molen zal letterlijk de wind afnemen die bedoeld is voor onze turbines aan de overkant van de N16. Met de constructie pal in onze hoofdwindrichting en te dichtbij zal onze productie sterk dalen", zegt Thomas De Greef van Eneco Wind. "Ook wij hebben in het verleden turbines gebouwd terwijl er nog procedures liepen, maar de risico's voor Eneco waren toen zeer laag. In dit specifieke geval zou ik nu niét bouwen, het gaat hier om een gok die miljoenen kan kosten."


Pfizer lijkt het niet te deren. "We hebben onze bouw- en milieuvergunning op zak, dus wettelijk gezien is alles in orde. Ook bij een eerdere beroepsprocedure kregen we een positief antwoord, dus we zijn vrij zeker. Al kunnen we natuurlijk nooit voorspellen wat de Raad van State zal beslissen, en we zullen ook rekening houden met die uitspraak", zegt De Maeyer. "Deze procedure kan echter nog lang aanslepen, en dan lopen we het risico dat onze vergunningen en de overeenkomst met de producent vervallen. We zijn er bovendien van overtuigd dat we met deze tweede turbine binnen de strenge normen kunnen werken. De kans dat we de windturbine ooit moeten stilleggen of afbreken, achten we dus klein."