Ongunstig advies voor verkaveling N17

De schepencolleges van Puurs en Sint-Amands geven een ongunstig advies voor de verkavelingsaanvraag langsheen de N17-Dendermondsesteenweg. De eigenaar van de grond diende bij de provincie Antwerpen een aanvraag tot herverkaveling in. Het doel is om vier grote loten bouwgrond aan de Dendermondsesteenweg en de Sint-Jansstraat om te vormen tot 17 loten bouwgrond voor open bebouwingen. Ook zou er een nieuwe ontsluitingsweg komen naar de Dendermondsesteenweg. Voor de plannen moeten een honderdtal hoogstammige bomen verdwijnen. "Tijdens het openbaar onderzoek werden een aantal bezwaren ingediend. Op basis hiervan beslisten we om een ongunstig advies te geven aan de provincie. Uit de bezwaren bleek immers dat de eigenaars van meer dan de helft van de bestaande kavels protesteerde. De wetgeving bepaalt in dat geval dat de aanvraag geweigerd moet worden", klinkt het. Dit is ondertussen al de vierde aanvraag van de eigenaar om de gronden op te splitsen, het dossier werd in het verleden telkens onvolledig verklaard. Het is nu aan de bestendige deputatie de beslissing te nemen. (EDT)