Laatste fase vernieuwing Kalfort start maandag

De laatste fase van de wegenwerken in Kalfort (Puurs) gaat op maandag 9 april van start. "Het geheel moet tegen Kalfort Kermis afgewerkt zijn", zegt schepen van openbare werken Yvo Van Damme (CD&V).

"De aannemer start met het afsluiten van Kloosterbunder en de rest van de Coolhemstraat. Het kruispunt Coolhemstraat-Berkenkant blijft nog een tijd open, zodat het verkeer van en naar Ruisbroek nog mogelijk blijft. Uiteindelijk zal ook dat kruispunt een tijd afgesloten moeten worden, dan zal de omleiding verlopen via de N16. Uiteraard proberen we die periode zo kort mogelijk te houden. Ons doel is om de grootste werken tegen het bouwverlof begin juli achter de rug te hebben. In augustus zal de aannemer de kleine klusjes zoals het klinkeren van de voetpaden en het aanbrengen van de toplaag asfalt nog afwerken. De inwoners van Kalfort kunnen Kalfort kermis vieren in een volledig vernieuwde dorpskern."

Vijf miljoen

De werken in Kalfort gingen eind november 2016 van start. Om de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden werd de klus verdeeld in 9 deelfasen. De investering bedraagt in totaal zo'n 5 miljoen euro. (EDT)