Fietstocht langs Klein-Brabantse kerken

Sint-Amands


De Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant (VHKB) werkt aan een nieuw jaarboek over de kerken van Klein-Brabant. Dat boek wordt in december voorgesteld, als eerste kennismaking stippelde de VHKB nu twee fietsroutes uit.


"Elke route is ongeveer 35 kilometer lang. De route 'oost' loopt langs Hingene, Wintam, Eikevliet, Ruisbroek, Breendonk, Liezele, Kalfort en Puurs. Route 'west' brengt de fietsers langs de Abdij van Bornem, Oppuurs, Lippelo, Sint-Amands, Mariekerke, Branst, Weert en Bornem-centrum", klinkt het.


"De trajecten lopen in een lus, men kan dus op elke locatie starten. Aan elke kerk worden twee vragen gesteld, we verwachten de antwoordformulieren binnen voor eind november. Voor de winnaars van de vragenronde ligt een boekenpakket klaar. De route en het deelnameformulier downloaden kan via www.heemkunde-klein-brabant.com onder 'actueel' - 'Kerktorens in Klein-Brabant'. Het nieuwe jaarboek 'Binnenkijken in de kerken van Klein-Brabant, vroeger en nu' wordt voorgesteld op zaterdag 9 december, bestellen kan nu al door overschrijving van 39 euro op BE63 0682 0091 4208 van VHKB met vermelding van naam en adres en JB2017." (EDT)