Als het maar groen én veilig wordt

INWONERS GEVEN IN ENQUÊTE DROOMBEELD VOOR FUSIEGEMEENTE

Een groene, verkeersveilige gemeente met aandacht voor de lokale middenstand. Dat is het droombeeld van de inwoners van Puurs en Sint-Amands voor hun toekomstige fusiegemeente. Ook inspraak en participatie zijn duidelijke prioriteiten.

Puurs en Sint-Amands stelden inwoners, bezoekers, handelaars en ondernemingen een reeks vragen over de bestaande dienstverlening en hun verwachtingen voor de nieuwe fusiegemeente. "In totaal vulden meer dan 800 personen de enquête in, bovenop nodigden we nog eens een honderdtal geïnteresseerden uit Sint-Amands en Puurs persoonlijk uit voor groepsgesprekken", klinkt het. "Zowel de Puursenaars als de Sint-Amandsenaars -met een lichte uitzondering van Lippelo en Oppuurs- zijn heel trots zijn op hun gemeente maar vooral op hun eigen leefgemeenschap. Met de andere fusiegemeente voelen ze zich nog niet zo vertrouwd, dit blijkt vooral in Ruisbroek en Sint-Amands", klinkt het.

'Gemiste kans'

61 procent van de Puurse respondenten zegt volmondig ja tegen de fusie, in Sint-Amands is dat 50 procent. Van de 8 leefgemeenschappen staan Lippelo en Oppuurs het meest positief tegenover de fusie, die gezien wordt als een groeikans. Wel werd af en toe opgemerkt dat 'de manier waarop de fusie tot stand kwam' niet de juiste was en dat het niet-samengaan met Bornem een 'gemiste kans' is. "Met de fusie in zicht zouden inwoners graag hebben dat beide gemeenten meer van elkaar kunnen overnemen: Sint-Amands vindt Puurs economisch sterk, welvarend, bruisend en met een gezellig dorpsgevoel. Puurs vindt Sint-Amands dan weer een authentieke, charmante gemeente, een oase van groen en rust. Terwijl in Puurs de leefkwaliteit er echt op vooruit is gegaan, bleef Sint-Amands stabieler en ging het aantal handelaars er bijvoorbeeld sterk achteruit. Vooral in de deelgemeenten Ruisbroek, Oppuurs, Lippelo en Sint-Amands voelen inwoners zich wat meer afgelegen en achtergebleven." Verkeersveiligheid is in beide gemeenten een sterk aandachtspunt. De fietser voelt zich niet altijd even veilig in Puurs-centrum. Sint-Amands is dan weer onbereikbaar zonder auto omdat de gemeente in een uithoek van de provincie ligt. Openbaar vervoer is hier een groot knelpunt.


"Wanneer we een top 3 opstellen voor Puurs-Sint-Amands, vragen onze inwoners in de eerste plaats een groene gemeente. Ook meer verkeersveiligheid met de focus op zwakke weggebruikers, goede verbindingswegen en openbaar vervoer is een werkpunt. De top 3 wordt afgesloten met de vraag om een aangename winkelgemeente met aandacht voor lokale middenstand en een basisaanbod in alle leefgemeenschappen."


"Onze inwoners vragen duidelijk dat er naast de centralisatie van de gemeentelijke diensten ook steeds een lokaal aanspreekpunt blijft in elke leefgemeenschap. Ook nieuwe ontmoetingsplaatsen, meer cafés en terrasjes, zijn een duidelijke wens."