'Vluchtelingen'-relletje tussen burgemeester Puurs en Antwerps OCMW-schepen

Antwerps OCMW-schepen Fons Duchateau.
Laenen Antwerps OCMW-schepen Fons Duchateau.
Er is een relletje ontstaan tussen Koen Van den Heuvel, burgemeester van Puurs en CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement en Antwerps OCMW-schepen Fons Duchateau (N-VA). Voor Van den Heuvel vielen uitspraken van de OCMW-schepen zoals 'De emmer in Antwerpen is vol' niet te rijmen met de 2,2 miljoen euro die de stad Antwerpen krijgt voor onderdak voor vluchtelingen.

"Volgens Duchateau is de draagkracht in heel wat wijken op. Het getuigt van weinig creativiteit en verantwoordelijkheidszin om zo over deze materie te spreken. Antwerpen heeft veel gedaan en doet ook veel. Maar Antwerpen ontvangt ook veel en het Gemeentefonds is net bedoeld om lokale besturen aan te moedigen hun verantwoordelijkheid op te nemen."

Burgemeester Koen Van den Heuvel.
David Legreve Burgemeester Koen Van den Heuvel.

Aantrekkingskracht

Duchateau pareert de kritiek laconiek in een opiniestuk in Knack: "Om dezelfde aantrekkingskracht te hebben als Antwerpen, mijnheer de burgemeester, moet Puurs adverteren in oorlogsgebied en er lichtgevende 'Come to Puurs' billboards langs de weg zetten. Pas dan kan u misschien Antwerpen gaan verwijten dat de stad 'te weinig' doet. De realiteit is dat Antwerpen 33 procent van alle erkende vluchtelingen in Vlaanderen opvangt. En dit voor een stad waar 15 procent van de Vlamingen wonen. Ter vergelijking: de tweede stad in Vlaanderen, Gent, vangt 8% van de vluchtelingen op. Wie beweert dat Antwerpen te weinig doet, kan niet tellen of is van kwade wil."


Hij haalde ook nog even de vluchtelingencijfers van Puurs erbij. "In Puurs zijn er sinds 2014 welgeteld 6 erkende vluchtelingen ingeschreven. Zo ongeveer 1 per 3.000 inwoners. In deze stad is het 1 op 270. Ik begrijp oprecht niet waar u het recht vandaan haalt om moraliserend uit te halen naar Antwerpen." (DILA)