"Sint-Amands duikt zonder fusie in het rood"

RESULTATEN ONDERZOEK SAMENGAAN MET PUURS BEKEND

Burgemeesters Koen Van den Heuvel en Peter Van Hoeymissen.
Foto David Legreve Burgemeesters Koen Van den Heuvel en Peter Van Hoeymissen.
Sint-Amands duikt zonder fusie rond 2020 in het rood. Dat blijkt uit het rapport dat een onafhankelijk studiebureau heeft samengesteld. "Een fusie met Puurs heeft niet enkel voor Sint-Amands voordelen, maar ook voor Puurs. Er zijn ook werkpunten en uitdagingen", zeggen burgemeesters Koen Van den Heuvel en Peter Van Hoeymissen.

Op vraag van de Sint-Amandse coalitiepartner LOS werd de principiële beslissing om te fusioneren met Puurs in juni uitgesteld naar 18 september. Ter voorbereiding van die stemming maakte een onafhankelijk studiebureau een rapport op. Het resultaat wordt deze week voorgesteld aan de inwoners van beide gemeenten.


"Uit het onderzoek blijkt meteen dat Sint-Amands het zonder fusie financieel enorm moeilijk gaat krijgen. De pensioenlasten stijgen systematisch, de taxshift zorgt voor minder inkomsten, de bevolking vergrijst, ... Na deze legislatuur -naar verwachting in 2020 of 2021- zal de autofinancieringsmarge van Sint-Amands in het rood duiken. Om dan nog te kunnen investeren, zal Sint-Amands de belastingen nog moeten verhogen terwijl de aanslagvoet op de personenbelasting bedraagt nu 8,3% bedraagt. Een andere optie is om met nóg minder personeel te werken, of helemaal niets meer te investeren of vernieuwen. Op dat moment blijven we niet stilstaan, maar gaan we simpelweg achteruit", vertellen burgemeesters Koen Van den Heuvel (CD&V) en Peter Van Hoeymissen (CD&V).

13 miljoen euro

"De samenwerking tussen Sint-Amands en Puurs was sowieso al hecht, zo besturen we samen al het Zorgbedrijf Klein-Brabant. Uit een analyse van de samenwerkingsverbanden blijkt dat ongeveer drie vierde nu al gemeenschappelijk is. Een fusie is voor ons een logische volgende stap omdat we hiervoor vanuit de Vlaamse overheid samen 13 miljoen euro ontvangen met nog eens 3 miljoen euro aan rente die we uitsparen. Dit betekent jaarlijks meer dan een miljoen extra financiële ruimte tot 2034. Bovendien kunnen we samen een moderne dienstverlening aanbieden aan alle inwoners. Personeel en middelen worden beter ingezet, de interne organisatie wordt sterker. We willen hiervoor graag werken met één groot gemeentehuis in Puurs en met vaste of mobiele dienstverleningscentra in de dorpen. Als we de uitleendiensten samenbrengen, kunnen inwoners uit een ruimer gamma kiezen en ook de infrastructuur kan beter verdeeld worden. Als grotere gemeente staan we ook sterker naar bijvoorbeeld hogere overheden toe", klinkt het.

Lagere belastingen

"De inwoners gaan er ook persoonlijk op vooruit: Puurs wil de aanvullende personenbelasting doen dalen naar 7,5 procent, ook voor de inwoners van Sint-Amands zal de rekening meteen dalen van 8,3 naar 7,5. Voor wie ons ervan beschudigd deze fusie enkel door te voeren omwille van de 'politieke postjes': ook hier wordt bespaard. De fusiegemeente zou 29 gemeenteraadsleden tellen in plaats van 44 nu en uiteindelijk zeven leden in het college tegenover dertien nu. Per inwoner bedraagt de politieke kostprijs in Sint-Amands nu 41 euro, in Puurs maar 23,5. Voor de fusiegemeente zou dit ook op 23,5 uitkomen, een grote besparing voor Sint-Amands", vervolgen de burgemeesters.

Persoonlijk contact

"De fusie brengen natuurlijk ook kosten met zich mee: de integratie van informaticasystemen wordt bijvoorbeeld al op ongeveer 65.000 euro geschat. Er moeten ook enkele straatnamen worden aangepast, we hebben een nieuwe huisstijl en logo nodig, ... Het geheel zal enkele honderdduizenden euro's kosten, de rekening kan betaald worden vanuit de fusiebonus. Op termijn moeten we waakzaam blijven: onze samengestelde organisatie mag niet te groot uitgroeien en zo weer voor meer kosten zorgen. Ook over de afstand naar de burger toe moeten we waken, het persoonlijke contact behouden wordt daarom een belangrijk werkpunt."